Vill du bli medlem i föreningen?

Kriterier för fullvärdigt medlemskap i
Det Lokala Skafferiet Ekonomisk förening

 

De producenter som vill bli fullvärdiga medlemmar i Det lokala skafferiet (DLS) ska uppfylla följande kriterier i sin försäljning hos oss:

  • Försäljningen ska i huvudsak vara av egenproducerade produkter med åtminstone någon andel av egen råvaruproduktion (exempelvis godkänner vi servering av hamburgare, men denna bör innehålla råvaror som kött från egen produktion). Övrig försäljning, det vill säga som återförsäljare, ska endast vara av produkter som är lokalt producerade* och uppfyller nedanstående krav.

  • Förädling och produktion ska vara hantverksmässig** eller relaterad till gårdsverksamhet

  • Produkterna ska i huvudsak vara livsmedel

  • Producenten ansvarar själv för att följa gällande livsmedels- och skattelagstiftning

Medlemskap i DLS kostar 400 kr per år (uppgift för 2020, kan ändras vid senare årsmöten) samt en insats om 500 kr vid inträde i föreningen.

Fullvärdiga medlemmar har möjlighet att delta i våra försäljningsdagar på torget i Älmhult samt i föreningens REKO-ring. För försäljning i REKO-ringen gäller ytterligare en regel, nämligen att all försäljning ska vara av egen produktion. Den medlem som vill delta vid försäljning under Familje-/stadsfestivalen måste också delta vid två andra lördagar på torget under säsongen (april-december). Medlemmar kan välja att endast delta i REKO-ring eller torgförsäljning.

Styrelsen för DLS tar beslut om ansökan om medlemskap.
Ansök om medlemskap genom att fylla i och skicka blanketten (klicka här) till 
Kristin Markebo Barkhults Gård PL 2721,   343 91 Älmhult

 

Med "lokalt producerade varor" avses här som grundregel max 8 mil från Älmhults kommungräns. Vid prövning av ansökan om medlemskap tas hänsyn till hur mycket liknande produkter som finns på närmre håll. Exempelvis kan vi välja att avslå ansökan om medlemskap för honung producerad 8 mil från Älmhult, medan producenter av varor som inte är lika vanligt förekommande, som mejeriprodukter, olja av egen produktion et cetera, som producerats längre bort kan välkomnas som medlemmar.

**se Eldrimners definition nedan:
”Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. De tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Det ger hälsosamma produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.”

Kriterier för stödmedlemskap i DLS

Stödmedlemskap är ett sätt att stödja DLS. Stödmedlem kan man bli av olika skäl; det kan vara att du som kund vill stötta oss och vår verksamhet lite extra, eller så vill du som är producent prova på att sälja dina produkter inom vår förening.
 

Stödmedlemskap kostar 100 kr per år.

Stödmedlemmar har möjlighet att prova försäljning genom rekoringen vid tre tillfällen samt försäljning på torget vid ett tillfälle (ej Familje-/stadsfestivalen). För vidare deltagande krävs fullvärdigt medlemskap. Vid försäljning som stödmedlem krävs att producenten uppfyller kraven på försäljning som specificeras för fullvärdiga medlemmar.

Vill du bli medlem?  Ellar har du frågor?

Kontakta Kristin Markebo på info@detlokalaskafferiet.se 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now