top of page

Vill du bli medlem i föreningen?

Kriterier för fullvärdigt medlemskap i producentföreningen
Det Lokala Skafferiet och REKO-ring Älmhult
 • Produkterna man kan söka medlemskap för är i huvudsak livsmedel (råvaruproduktion/förädlade livsmedel eller ätfärdig mat) samt biprodukter från gårdens verksamhet. Ex. lammkött + skinn, eller grönsaker + grönsaksplantor. Undantag för snittblommor se egen punkt.
   

 • Du som producent ansvarar själv för att följa gällande livsmedels- och skattelagstiftning. För att bli medlem i Föreningen Det Lokala Skafferiet och delta kontinuerligt i REKO-ringen krävs en registrerad firma. 
   

 • Verksamheten ska vara lokalt baserad, med en gräns på 10 mil från Älmhult. Undantag kan göras för unika produkter som vi inte hittar på närmre håll.
   

 • Föreningen och REKO-ringen är i huvudsak en plattform för småskaliga företagare med max 10 anställda. Undantag kan göras beroende på verksamhetens art. 
   

 • Förädlade produkter såsom bröd, bakverk, grönsaksinläggningar m.m. ska vara hantverksmässiga** och producerade med i huvudsak lokala och regionala råvaror*. I andra hand svenska råvaror. Smaksättningar ex. kryddor, kakao etc. kan vara importerade.
   

 • Färdigmat (smörgåsar, pajer, färdiglagade rätter bara att värma) ska vara lagade från grunden med i huvudsak säsongsbaserade lokala, regionala eller svenska råvaror.
   

 • Handeln ska vara så transparent som det bara går och direktkontakten mellan producent och konsument ska vara i fokus. Det är viktigt att den som lämnar ut beställningarna har kunskap om produkterna! 
   

 • I föreningen och REKO-ringen kan ett undantag från regeln om endast livsmedel göras för företag som odlar snittblommor. Detta då det är en odlad produkt som är ett alternativ till importerade snittblommor som besprutas hårt och transporteras med flyg och därmed är mycket miljöbelastande.
                     

*Undantag görs för huvudråvaror som inte kan produceras i Sverige, ex. kaffebönor och choklad. Råvaran ska då kunna uppvisa någon form av fairtrade- och/eller ekologisk certifiering alternativt kunnas spåras till gårdsnivå, detta då det ska finnas någon form av kontroll/transparens över hur produktionsvillkoren ser ut. Råvarorna ska hantverksmässigt förädlas hos en lokal producent.
 

**se Eldrimners definition nedan:
”Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. De tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Det ger hälsosamma produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.”

Förutom REKO-ringen kan medlemsföretag delta i marknadsdagar på Älmhults torg när föreningen är med på dessa. Då är alla medlemsföretag välkomna att sälja sina egna samt andras lokala produkter (ex. från gårdsbutik).  
 

För försäljning i REKO-ringen gäller att all försäljning ska vara av egen produktion.

Styrelsen för DLS tar beslut om ansökan om medlemskap. Inkomna ansökningar behandlas en gång per månad (1 a tisdagen i månaden) då föreningen har styrelsemöte. Vid behov om förtydligande av ansökan/kompletterande uppgifter hör vi av oss. Tänk på att det underlättare om du ger en tylig beskrivning av din verksamhet i ansökan. 

Medlemskap i DLS kostar 400 kr per år (uppgift för 2021, kan ändras vid senare årsmöten) samt en insats om 500 kr vid inträde i föreningen.


Ansök om medlemskap genom att fylla i och skicka blanketten (klicka här) till 
Kristin Markebo Barkhults Gård PL 2721,   343 91 Älmhult

 

Kriterier för stödmedlemskap i DLS

Stödmedlemskap är ett sätt att stödja DLS. Stödmedlem kan man bli av olika skäl; kanske vill du som kund stötta oss och vår verksamhet lite extra.
 

Stödmedlemskap kostar 100 kr per år. Stödmedlemskap ger inte rösträtt på årsmötet. 

Vill du bli stödmedlem?  Ellar har du frågor?

Kontakta Kristin Markebo på info@detlokalaskafferiet.se 

bottom of page